R Kikuo Johnson – Hamilton – Georgia State University Magazine 1